Zarząd

mgr inż. Przemysław Chęciński
Prezes Zarządu

Mirosław Wojtyra
V-ce Prezes Zarządu

mgr Daniel Chudzik
Członek Zarządu

mgr Marcin Paduch
Członek Zarządu