Monitoring pojazdów

Nasz system monitorowania pojazdów to nowoczesny, uniwersalny system z wykorzystaniem systemu GPS oraz sieci GSM. Składa się z platformy administratora, platformy użytkownika oraz serwera z programem obsługującym platformy i mapy.

Administratorem systemu jest nasza firma. Przyłącza ona do swojej stacji monitorowania pojazdów pojazdy firm/osób, które mają być monitorowane. W zależności od zakresu usługi monitorowania pojazdu uzgodnionej z użytkownikiem administrator przydziela użytkownikowi odpowiednie uprawnienia i świadczy usługi.

Użytkownik korzysta z usługi monitorowania pojazdu na platformie użytkownika w zakresie udostępnionym przez administratora. W zależności od ustawień systemu może samodzielnie korzystać z danych zawartych w systemie, bez udziału administratora.

Sygnały alarmowe z pojazdu mogą być przesyłane do stacji monitorowania alarmów za pomocą dowolnie konfigurowanych SMSów oraz na telefon komórkowy właściciela pojazdu.

Nadajniki montowane w pojazdach są urządzeniami najwyższej jakości, bazujące na wieloletnich doświadczeniach producenta w zakresie transmisji GPRS. Urządzenia posiadają bufor zdarzeń, który umożliwia zbieranie informacji o pojeździe w momencie jego obecności poza zasięgiem sieci operatora macierzystego (np. za granicą). Po powrocie do Polski nadajnik przekaże do systemu wszystkie informacje zbierane w czasie przejazdu poza granicami Polski. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na ponoszenie kosztów roamingu może wybrać funkcję „roaming” i monitorować swój pojazd on-line również za granicą.

Właściwości systemu

 • Platforma administratora, który zarządza systemem i kształtuje zakres usług udostępnianych swoim użytkownikom
 • Platforma użytkownika, który korzysta z monitorowania swoich pojazdów w zakresie udostępnionym przez administratora
 • Możliwość definiowania przez administratora usług, z jakich będzie korzystał użytkownik
 • Możliwość wysyłania informacji z pojazdu do stacji monitorowania pojazdów (za pomocą GPRS) i na dowolną stację monitorowania alarmów (za pomocą SMS) oraz na numer telefonu komórkowego użytkownika pojazdu (za pomocą SMS)
 • Opcja „roamingu”, która umożliwia monitorowanie pojazdu on-line lub zbieranie informacji w buforze zdarzeń podczas wyjazdu pojazdu poza granice Polski
 • Oznaczenia systemu znakami graficznymi administratora
 • Szeroki zakres standardowych raportów
 • Funkcja automatycznego restartu nadajnika
 • Możliwość zdalnej wymiany firmware w nadajnikach
 • Łatwość montażu i instalacji nadajników w pojeździe
 • Intuicyjność oraz prostota obsługi platformy administratora i użytkownika

Funkcje - platforma administratora

 • Odbieranie i zarządzanie informacjami z wszystkich pojazdów użytkowników
 • Funkcja przejmowania pojazdu do wyłącznego zarządzania
 • Wielopoziomowy dostęp do funkcji stacji
 • Sygnalizowanie stanów alarmowych w pojazdach
 • Przydzielanie uprawnień użytkownikom systemu
 • Monitorowanie pozycji pojazdów
 • Zarządzanie pojazdami:
 • Wprowadzanie danych użytkowników
 • Przydzielanie uprawnień użytkownikom
 • Raportowanie zdarzeń w pojazdach
 • Kontrola pojazdów:
  • Identyfikacja kierowcy
  • Uruchomienia pojazdu
  • Weryfikowanie stanów alarmowych
 • Monitorowanie stanów alarmowych:
  • Śledzenie pojazdu
  • Przekroczenia prędkości
  • Ubytków i naddatków paliwa
  • Przekroczenia dozwolonych stref
  • Włamania i kradzieży pojazdu
  • Napadu

Funkcje - platforma użytkownika

 • Odbieranie i zarządzanie informacjami z własnych pojazdów
 • Opcja ustanawiania operatorów użytkownika
 • Monitorowanie pozycji pojazdów
 • Zarządzanie flotą pojazdów:
  • Wprowadzanie danych kierowców
  • Wprowadzanie danych pojazdów
  • Administrowanie terminami (przekazania pojazdu, ubezpieczenia, przeglądu, daty użytkowania)
  • Raportowanie zdarzeń w pojazdach
 • Kontrola pojazdów:
  • Identyfikacja kierowcy
  • Uruchomienia pojazdu
  • Weryfikowanie stanów alarmowych
 • Monitorowanie stanów alarmowych:
  • Śledzenie pojazdu
  • Przekroczenia prędkości
  • Ubytków i naddatków paliwa
  • Przekroczenia dozwolonych stref
  • Włamania i kradzieży pojazdu
  • Napadu