Monitoring systemów alarmowych

Obecnie żyjemy w czasach, gdy jednym z najcenniejszych dóbr jest informacja. Dostarczenie odpowiednich wiadomości na czas pozwala podjąć decyzje szybko i trafnie.

Usługa monitorowania alarmów dostępna jest na terenie całego kraju, polega ona na całodobowym dozorowaniu systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach naszych Klientów.

W przypadku wystąpienia alarmu (napad, włamanie, pożar), dyżurny stacji monitorowania natychmiast podejmuje odpowiednie działania w celu weryfikacji zdarzenia. Do obiektu wysyłana jest grupa patrolowo-interwencyjna, a w razie konieczności powiadamiane są odpowiednie służby takie jak Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska, oraz osoby wyznaczone przez Klienta.

Poza sygnałami alarmowymi nasz dyżurny otrzymuje również informacje na temat aktualnego stanu systemu alarmowego, uzbrojenia, rozbrojenia oraz informacje o ewentualnych usterkach.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług takich jak kontrola otwarć i zamknięć obiektów, oraz uzgodnienia indywidualnego toku postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zdarzeń.