Konwojowanie wartości pieniężnych

Proponujemy Państwu usługi z zakresu konwojowania powierzonych wartości. Czas i sposób konwojowania powierzonych wartości określa Zleceniodawca, z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i instrukcji resortowych.

Konwoje odbywają się pojazdem Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy. Konwojenci mogą otrzymywać od Zleceniodawcy uprawnienia do jednorazowego lub wielokrotnego samodzielnego pobierania środków finansowych z banku i rozliczać je w kasie, na zasadzie paczki wartościowej.

Trasę konwoju i sposób zachowania każdorazowo określa dowódca konwoju, na instruktażu przed rozpoczęciem konwoju.

Konwojent (dowódca konwoju) ma prawo wydawania poleceń wszystkim osobom wchodzącym w skład konwoju.

Wycena konwoju zależy od:

  • ilości przewożonych wartości pieniężnych, trasy i występujących zagrożeń. (Zleceniodawca zobowiązany jest podać granice, w jakich mieści się kwota przewożonych wartości lub jej odpowiednik w jednostkach obliczeniowych),
  • przy wykorzystaniu samochodu Zleceniobiorcy, w zależności od terenu, długości trasy, ryzyka, związanego z utratą lub uszkodzeniem samochodu dolicza się stawkę za kilometr.
  • dodatkowym składnikiem jest: stawka godzinowa razy czas pracy, razy ilość zatrudnionych osób.

Do całej kwoty doliczone zostanie 23% VAT.

Ostateczny koszt usługi będzie uzgodniony w rozmowie ze Zleceniodawcą i na tej podstawie zostanie sporządzona umowa.