Ochrona obiektów

Stacjonarną ochroną fizyczną mogą zostać objęte różnego rodzaju obiekty od kompleksów biurowych, handlowych czy przemysłowych po place budowy, lokale użytkowe oraz prywatne posesje. Pracownicy ochrony są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i ochrony powierzonego mienia, oraz do skutecznego przeciwdziałania próbom zakłócenia porządku.

Rozpoczęcie ochrony zawsze jest poprzedzone wizją lokalną mającą na celu: oszacowanie stopnia zagrożenia, sporządzenia planu ochrony oraz regulaminu ochrony obiektu. Na podstawie zebranych danych przygotowujemy dla Państwa kosztorys ochrony. Pracownicy przydzielani są do danych obiektów zgodnie z predyspozycjami. Niemniej jednak wszyscy nasi pracownicy ochrony są ludźmi doświadczonymi, zrównoważonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia (np. licencję pracownika ochrony, pozwolenie na broń).

W zależności od specyfiki danego obiektu pracownicy ochrony wyposażani są w odpowiednie środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, pałki wielofunkcyjne, paralizatory elektryczne, gaz obezwładniający), a także posiadają umundurowanie zgodne z wymaganiami klienta.

Dla każdego obiektu przygotowywany jest regulamin ochrony określający zakres działań pracowników ochrony.

Stała ochrona obiektów – zapewnia:

 • Działania prewencyjne zapobiegające zaistnieniu przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz stały dozór i nieustanne czuwanie na terenie chronionego obiektu
 • Otwieranie i zamykanie obiektu, uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych
 • Kontrolę ruchu pojazdów, osobowego i materiałowego, sprawdzanie przepustek, identyfikatorów, udzielanie stosownych informacji osobom odwiedzającym obiekt i kierowanie ich we właściwe miejsce
 • Badanie trzeźwości pracowników obiektu, pomieszczeń
 • Sprawdzanie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych takich jak: zamki, plomby, okna, ogrodzenie, oświetlenie, systemy alarmowe
 • Bezzwłoczne i skuteczne reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia
 • Zaostrzenie procedur ochronnych i patrolowania obiektów w godzinach nocnych
 • Prowadzenie stałej ewidencji o zdarzeniach zaistniałych w chronionym obiekcie

Zmotoryzowana ochrona obiektów – zapewnia:

 • Natychmiastowe wsparcie pracowników ochrony stacjonarnej, a także interwencje w obiektach chronionych systemami monitorowania
 • Doraźne, prewencyjne podjazdy kontrolne
 • Profesjonalne sprawdzanie elektronicznych i mechanicznych zabezpieczeń obiektów
 • Kontrole o zaostrzonych procedurach w obiektach o szczególnym stopniu zagrożenia (banki, kantory, poczty, sklepy z kosztownościami, dworce itp.) i w miejscach objętych specjalną ochroną (szkoły, osiedla mieszkaniowe, place zabaw itp.)
 • Interwencje na wezwanie lub wcześniejsze zlecenie

Ponadto oferujemy także możliwość objęcia obiektów fizyczną ochroną doraźną oraz okresową.