Historia firmy

Agencja Ochrony Osób i Mienia "GUARDIAN"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma działa na rynku od 2005 roku początkowo pod nazwą Firma Usługowo - Szkoleniowa GUARDIAN jako jednoosobowa działalność gospodarcza, ale wraz z rozwojem i zwiększeniem zainteresowania usługami ochroniarskimi przekształciliśmy się w Agencję Ochrony Osób i Mienia GUARDIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działamy na terenie województw: śląskiego i opolskiego, a w szczególności na terenie powiatów: lublinieckiego, oleskiego i kłobuckiego. Posiadamy grupy interwencyjne na terenie miasta Lubliniec, Olesno oraz Krzepice, zapewnia to szybki i sprawny dojazd do miejsca interwencji. Ogółem na dzień dzisiejszy ochroną naszej Agencji objętych jest ponad 200 obiektów na wyżej wymienionych terenach. Ponadto jako podwykonawca wykonujemy ochronę na obiektach zleconych przez największe firmy ochrony w kraju tj. dla:

 • SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp. k. Warszawa
 • IMPEL MONITORING Sp. z o.o. Wrocław
 • ARGUS Sp. z o.o. Będzin
 • SECURITAS ALERT SERVICES POLSKA Sp. z o.o. Warszawa
 • CNT Sp. z o.o. Częstochowa
 • Agencja Detektywistyczna i Ochrony "JOKER" Sp. z o.o. Poznań
 • EKOTRADE Sp. z o.o. Wrocław
 • ERA Sp. z o.o. Chorzów

Grono osób zadowolonych z naszych usług stale się powiększa dzięki dbaniu o jakość wykonywanych przez nas usług oraz dokładnemu doborowi kadry pracowniczej i zarządzającej. Do naszych bezpośrednich klientów należą m.in.:

 • Urząd Skarbowy w Oleśnie
 • Starostwo Powiatowe w Oleśnie
 • Gmina Olesno
 • Gmina Pawonków
 • GOPS w Pawonkowie
 • POLBAU Zakład Techniczno-Budowlany Sp z o.o.
 • OlesnoTec Sp. z o.o.
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie
 • Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY - ŁÓDŹ S.A.