Ochrona imprez masowych

Podczas organizowania imprez masowych, organizator jest zobligowany do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom widowiska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów zapewniamy kompleksową, profesjonalną ochronę imprez sportowych, koncertów, konferencji, bankietów, targów i innych imprez okolicznościowych.

Zadanie to powierzamy tylko wykwalifikowanym pracownikom wspartym nowoczesnym zapleczem technicznym. Na ogół podczas realizacji tego typu zleceń pracownicy są jednolicie ubrani tak aby byli widoczni nie tylko organizatorom, lecz przede wszystkim uczestnikom imprezy.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, zawsze wykonujemy wraz z Klientem plan ochrony oraz nasz inspektor dokonuje oględzin obiektu pod kątem BHP i P.Poż. Na podstawie tak wnikliwej analizy ustalany jest zakres obowiązków pracowników ochrony. Podczas naszych działań ściśle współpracujemy ze służbami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego.

  • wieloletnie doświadczenie
  • pracownicy naszej Firmy świadczą usługi ochrony imprez masowych od 2005 roku
  • posiadamy niezbędne doświadczenie przy organizacji ochrony imprez masowych
  • cechuje nas: dyspozycyjność, elastyczność, profesjonalizm

Pełne umundurowanie

Pracownicy ochrony podczas zabezpieczania imprez, pełnią służbę w umundurowaniu:

umundurowanie operacyjne:
  • czarne spodnie bojówki,
  • czarne kurtki operacyjne,
  • żółte peleryny z napisem OCHRONA (w przypadku złych warunków atmosferycznych)
kamizelki odblaskowe:
  • w warunkach gdzie jest wymagane wyraźne odznaczenie pracownika ochrony od osób uczestniczących w imprezie (wyjścia ewakuacyjne, parking)
umundurowanie galowe:

Podczas imprez artystycznych nasi pracownicy umundurowani są w garnitury. Pozwala to na zachowanie pełnej czujności ochrony bez wyraźnego odznaczania się od otoczenia.