Ochrona indywidualna ludzi

W ramach naszej ofert proponujemy Państwu kompleksową ochronę osobistą, której podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym Klientom poprzez zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb.

Profesjonalizm w działaniu zależy w dużej mierze od kwalifikacji i umiejętności pracowników ochrony dlatego naszą kadrę stanowią osoby solidnie i sumiennie dobrane pod kątem kwalifikacji, predyspozycji psychologicznych oraz pod kątem umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Ochronę osobistą (VIP) zapewniamy Państwu podczas:

  • trwania imprezy masowej,
  • podróży osobistej oraz służbowej,
  • wizyt u gości zagranicznych oraz w Polsce,
  • przebiegu konferencji, sympozjów, spotkań biznesowych,
  • wystąpień publicznych,
  • ochrony rzeczy wartościowych,
  • oraz kompleksowej ochronie podczas życia codziennego.

Wyposażenia pracownika ochrony dostosowane jest do wymogów opisanych w kontrakcie (środki łączności, środki wsparcia technicznego itp.) Nasi pracownicy zobowiązani są do pełnej dyskrecji oraz do zachowania wszelkich tajemnicy Klienta.